Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstige gevallen voor rede vatbaar; alleen valt het hun dan moeilijk het persoonlijk inzicht met het behoud van hun betrekking te vereenigen. We zijn het er hier, onder ons, over eens, dat armelijkheid der berichtgeving in geen enkele verhouding staat tot de door tam-tam gewekte belangstelling der lezers. De vaklieden zijn hierheen getrokken in de verwachting dat er groote reportage te maken zou zijn; maar ter plaatse bemerkten zij, dat zij zich met enkele, kleine, toevallige relletjes vergenoegen moesten. De wereld heeft zich voorbereid op gewelddadigheden, maar de zeshonderdvijftigduizend stemgerechtigden zijn door de propaganda zoo murw gemaakt, dat zij er niet meer aan denken op welke wijze ook te reageeren. In al die suffe hoofden en dorre harten heeft men systematisch de wil om te begrijpen, de begeerte naar een persoonlijk oordeel gedoofd en koeiïg dringen zij straks om het papiertje met het goede merk in de bus te werpen. Die daad, buiten hun wezen om verricht, verlost hen plotseling van hun bevangenheid en zij barsten los in een hysterische rondedans. Zij dansen op het graf van hun vrijheid, van hun rijkdom, van hun waardigheid. Zoo werpen, na dagen lang door preek en gebed buiten zichzelf gebracht te zijn, de getrouwen zich trappelend en joelend onder de kar van Jaggernout, die hen verpletteren zal.

Éérst een kunstmatig tot ondragelijkheid opgevoerde blinde angst, dan een moment van wezenlooze extase en tenslotte niets meer dan een gruwelijke vormelooze brei van bloed en gebroken beenderen. Dat is gróóte politiek.

.

Sluiten