Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laars dat, pratgaande op zijn zin voor alle grijpbaarheden des levens, steeds op de loer ligt om aan de werkelijkheid, zoodra die wat nijpender wordt, te ontsnappen. Nergens wordt de dubbele verantwoordelijkheid van ik en nu zóó gewetenloos ontloopen in een systeem van onaantastbare tradities als in Engeland en nergens ook ziet men zoo duidelijk hoe armelijk de aanbidding van legenden is.

Gog en Magog, die eigentlijk Gogmagog en Corineus heetten en in een vaag verband met Troje staan, waren oorspronkelijk van vergankelijke grondstoffen, hout, linnen, gips en lijm samengesteld. Zij hadden echter veel van het gebruik en meer nog van knaagdieren te lijden en daarom droeg men een beeldhouwer, in houtsnijwerk gespecialiseerd, Captain Saunders, op nieuwe poppen te vervaardigen. Hij kreeg er zeventig pond voor, hetgeen gezien het voortbrengsel een ruime betaling mag heeten. Zij werden in 1708 geplaatst, waar zij thans nog voor de burgers en buitenlui te bekijken zijn.

In deze geschiedenis is het jaartal van belang. Tot op dat oogenblik kon men het sollen met de reuzen als een wat ver doorgevoerde grap beschouwen; zoodra de overheid tot onverwoestbare materie en het neertellen van zeventig pond overgaat, wordt het een geval van bittere, hopelooze ernst. Het is hier eenigszins mede als met de secten, welke overal om ons heen ontluiken en tieren. Zoolang de dweepzieke aanhangers van een profeet in dierbare onderonsjes oefenen blijft het een tijdpasseering, welke men met een ironische verteedenng kan gadeslaan, niet heel veel dwazer dan het kaartspel (is bridge soms geen

Sluiten