Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de film op de spoel nog geen beteekenis. Alleen het mica, dat juist voor de lichtbron schuift, krijgt leven op het doek. Morgen is de nog opgerolde film, gisteren de afgedraaide prent, ten opzichte van de Voorstelling gelijkelijk waardeloos.

Ik ben er van overtuigd dat wij het heden moeten rehabiliteeren, het in feite en in beginsel hooger schatten en inniger liefhebben dan thans geschiedt, nu de traditionnalisten onze aandacht naar het onbekende achter den rug, de zieleherders naar het onbekende voor de borst trachten af te leiden. Wat deze slechte raadsheeren doen, is niets anders dan de verantwoordelijkheden zoo vèr verplaatsen, dat zij buiten ons bereik vallen: de genegenheid voor toen en de hoop op hiernamaals spruiten voort uit eenzelfde angst voor een wezen, ons zélf, dat zich ieder seconde vernieuwt. Bang opeens te ontdekken hoe men is, houdt men zich zoet met hoe men was en zou willen worden. Alleen die bij het oogenbhk leven en voor geen enkele gedaanteverwisseling het oog sluiten hebben de kans een klein beetje, overigens waardelooze, zelfkennis te verwerven.

★ *

*

Wij staan vreemder dan ooit tegenover de historische roman, waar onze grootvaders een zoo oprecht behagen in schepten. Maar zij geloofden dan ook in de geschiedenis, als in een volstrekte waarheid, welke bovendien nog boeiend en leerrijk was.

De schrijver van nu, die zich aan het vertrouwen in den verleden tijd ontworsteld heeft, stelt zich, wanneer hij tegen den stroom instrevende, een geschiedkundige

Sluiten