Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee schilderijen van zijn hand werden daarbij in druk weergegeven: „Contemplation", dat de afschuw van alle rechtgeaarde en welopgevoede lezers van deze publicatie zal wekken, en ,,By the River" waar zi] zeker nooit uit kunnen komen, zoodat hun niets anders overblijft dan de daverende lach, welke ons van alle onbegrip zuivert.

Spencer lijkt mij een verschijnsel dat elders dan in Engeland niet denkbaar is: daar alleen is het nog mogelijk een romantisch dubbelleven te voeren, daar alleen durven de schilders nog op den man af anecdotisch te zijn zonder zich te bekommeren om de sacrosancte schilderkundigheid — peinture pure — met haar wetten en bekoringen.

3. OVERPEINZINGEN TE LANGRES

Juni 1938

Het vermoeiende bedrijf, waar wij ongevraagd met lichaam en ziel in opgenomen zijn, dat geen redelijk doel kent en nooit tot een bevredigende slotsom komt, is en blijft een strikt persoonlijke aangelegenheid. De ervaringen welke zich aan ons opdringen, de gevolgtrekkingen, die wij daaruit maken zijn uitsluitend voor onszelf bestemd en daardoor ook alleen maar nuttig in eigen gebruik. Medemenschen, die door een vriendelijke inborst genoopt, tijdgenoot en nazaat van dienst willen zijn met het relaas van wat hun overkwam en daar raadslagen en waarschuwingen aan verbinden, leuren zich met waan wanneer zij zich voorstellen daar goed werk mee te verrichten. Al wat wij

Sluiten