Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goocheling, welke meestal met de vernietiging van hun liefde gelijkstaat. Zij die naar een duurzame genegenheid streven, moeten een gemeenschap opbouwen, waarin het misverstand van meet af aan niet slechts een plaats, doch een functie heeft. Als men het misverstand vrijwillig volledig aanvaardt, is men tot verdraagzaamheid voorbereid en men bespaart zich duizend ergernissen.

Al wat ik ooit over mijzelf gehoord of gelezen heb, behoorde tot de legende. Nooit had ik het gevoel dat deze beschouwingen mij aangingen of ook maar de uiterste grens van mijn leven raakten. In alle oordeelen, om het even of zij gunstig of afwijzend uitvielen, heb ik alléén maar nuttige aanwijzingen betreffende het karakter en de geestesgesteldheid van mijn rechters ontdekt. Welk een heerlijke gelatenheid heb ik hier dikwijls uit gewonnen!

Zou het een ouderdomsverschijnsel zijn, als men tegen beter weten in de lessen des levens, waar de zedemeesters gaarne op stoffen, samenvat in een beknopte handleiding voor hen die om ons heen geschaard tot een jonger geslacht behooren ? In elk geval wijst het na deze inleiding op een gebrek aan tesamenhang tusschen theorie en praktijk, dat het kenmerk der wufte zielen is. Het is desniettegenstaande te rechtvaardigen, dat men een werk zonder nut voor anderen onderneemt uitsluitend voor het eigen plezier en gedreven door een aangeboren behoefte aan terugblik en samenvatting. En bovendien is de mensch nu eenmaal zoo geschapen, dat hij tegen de dwang van zijn rede en alle waarschijnlijkheid in naar een wonder durft te hunkeren. Wetende dat wij buiten

Sluiten