Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de immoralist hecht aan een moraal) dat alle verschikkingen en verschuivingen ons nimmer op welke wijze dan ook baat mogen brengen. Men moet altijd vierkant tegen het gezond verstand, de mode en het voordeel in evolueeren.

Zij die netjes met de stroom varen, worden door hun oudere medeburgers om het zeerst geprezen. De goegemeente, die alle waarden vervalscht en alle woorden in een gemeen gebruik vervuilt, spreekt in dat geval van levenskunst, ofschoon naar ons begrip het leven noch de kunst in het geding zijn. Wij klagen in zoo'n geval een verraad aan en verraad is moeilijk denkbaar zonder judaspenning. Zij die de huik naar de wind hangen ontvangen duimkruid meer dan noodig en eeremetaal in verschillende grootte en uitvoering. Niemand ter wereld, in hun wereld, is zoo onkiesch hun een verwijt te maken van de kronkellijn welke zij volgen. De man, die na eenige aarzelingen en zijsprongen van de dwalingen zijns weegs in de kring der zijnen terugkeert, (een tikje deemoed kruidt die daad en wordt bijzonder gewaardeerd), gehoorzaamt immer op hoffelijke wijze aan het vernuft, de plicht en het fatsoen. Zoodat ter belooning al wat zijn verleden betreft in een onpeilbare vergetelheid opgelost wordt. In de vreugde over de terugkeer des verloren zoons is men bereid tallooze gemeste kalveren te slachten en voor de renegaten liggen de vette baantjes opgeschept. De felste oproerkraaiers worden na amende honorable het eerst minister in een behoudend kabinet, en als Doriot zijn pauwenstaart m een salon op de boulevard Saint-Germain ontplooit, herinnert zich niemand van de aanwezigen, dat hij eenige jaren

Steenen voor Brood 8

Sluiten