Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleden eeresoldaat van het roode leger werd en telegrammen ter aanmoediging van Abd-el-Krim verzond.

Wanneer men daarentegen zijn houding wijzigt tégen den geest en de belangen der heeren in maakt men zich tot een verschoppeling. Aangezien het in onze oogen een hooge onderscheiding is verschoppeling der burgerij te zijn, moeten wij er ons over verheugen als ons bestaan een voortdurende reden tot schandaal vormt. Een welgeschapen geest en een oprecht gemoed ontwikkelen zich van nature tegen de schemaas en de dogmaas in. Het is dus zaak die ingeschapen neiging met alle wettige en onwettige middelen, deze vooral, te bevorderen. Wanneer het op een noodlottig oogenblik blijkt dat wij het ééns zijn met onze buren en den kapper, is er alle reden om aan de zuiverheid van ons inzicht te twijfelen. Het fatsoen, ditmaal in onzen zin, dus in de schakeering van „1'honnête homme", wordt gemeten naar de spontaniteit en de kwaadaardigheid van ons protest. Protesteer! Protesteer innerlijk in elk geval en zoodra het onvermijdelijk wordt luid op; protesteer dag en nacht; protesteer verontwaardigd of ironisch, waardig of buiten u zelf, maar protesteer. Protesteer tegen alles. Want al wat het leven lieflijk en levenswaard maakt is bezoedeld en verminkt, niet per ongeluk, maar met opzet, door hen die zich met een verachtelijke trots de mannen van de practijk noemen, de mannen op het kussen, aan het laadje, in de praatstoel.

En laat het nooit aan hen over te bepalen wat waarde voor het leven, ons leven, bezit. Het staat aan ons uit

Sluiten