Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangen. Zij die „er" (in de mauvais lieux die men „er" noemt) komen, komen daar altijd door hun gebrek aan gewetensbezwaren en de laksheid van hun tegenspelers. Vandaar dat ik op wat „men" belangrijke posten noemt zooveel domme, brutale, eigenzinnige heeren heb aangetroffen. Neen, de waarde van den mensch wordt in geen enkel opzicht bepaald of aangetast door de einduitslag van zijn doen en laten, doch alléén door zijn bedoelingen. Wanneer mijn buurman zich voorneemt binnen vijf jaar de hoogstaangeslagene in zijn provincie te worden en dit gelukt hem door middel van afpersing, oplichting, inbraak, flesschentrekkerij en wisselruiterij, zonder dat de H. Hermandad ontwaakt, moet men, of men wil of niet, van een even onmiskenbaar als zeldzaam welslagen spreken. Maar daarmede is mijn buur nog geen bekwaam, edel, karaktervast en krachtig man, die aan tijdgenoot en nazaat ten voorbeeld gesteld kan worden. Een misdadiger blijft een misdadiger, ook al brengt zijn bedrijf hem op de eerste plaats, ja al zou hij kamerheer of keizer worden. Wij leven nu in een verkeerde wereld, waarin zwart wit, wit zwart is, zij die in de bajes behooren op het gestoelte der eere zetelen en de rechtvaardigen vernederd worden. Maar de feiten vinden alleen in het feit-van-hun-bestaan nog geen rechtvaardiging. Het zijn de zwakke broeders die zich buigen voor al wat is omdat het is. En zij noemen die nederlaag, om hun schande te verdoezelen, werkelijkheidszin. Wij zijn geen slachtoffers van deze politieke woordenkraam, alleen reeds omdat wij, doordrongen van de onvastheid van wat men werkelijkheid gelieft te noemen, daar geen

Sluiten