Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regieme dat bedrog tot deugd verheven en tot plicht gemaakt heeft, worden de wonderdokters met eerbied behandeld. Hoe kan het anders? Wanneer men Rathenau door Hitier vervangt, is het logisch, dat men aan Cagliostro de voorkeur geeft boven Virchow. De sacrosante „opvoeding" heeft de menschheid zoo volkomen weerloos gemaakt, dat zij een gemakkelijke prooi wordt van hen, die ontdekt hebben welke onmetelijke voordeelen er te behalen zijn met een georganiseerde onthersening. Deze lieden nu zijn bezig hun vondst (een ei van Columbus, maar dat stinkt) met krachtige hand uit te buiten. Zij bouwen, geheel buiten de werkelijkheid om, iets op, dat in de verte een beetje op een systeem lijkt. Het behoeft samenhangend, noch loyaal te zijn, als het maar de vage schijn van een ideologie vertoont en vooral zoo buigen plooibaar is, dat het voor alle voorkomende omstandigheden pasklaar gemaakt kan worden. Al wat in de practijk des dagelijkschen levens tegen het systeem, dat de directe belangen der uitvinders ervan vertegenwoordigt, blijkt in te gaan, wordt zoo mogelijk te vuur en te zwaard verdelgd en, leent het zich daar niet toe, ontkend. Aldus ontstond een wereld van' hersenschimmen bewoond door struisvogels, of met andere woorden, een samenstel van drogbeelden ten gebruike van lieden die de werkelijkheid niet aankunnen en bang voor zichzelf zijn. Er bestaat geen bezwaar tegen dat men geen volstrekte waarde toekent aan de wetenschap en deszelfs zekerheden: het besef van de algemeene betrekkelijkheid en de onontkoombare vergankelijkheid behoort ons schichtig te maken voor dogmata. Maar dat is geen reden om oude praatjes

Sluiten