Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebrek aan zelfbewustheid van hen die het juk dulden en iedere eisch-van-gehoorzaamheid op een misbruik van macht. Vandaar dan ook dat de familie, een gedogmatiseerd toeval, vrijwel altijd een broedplaats is van onrecht en dus van verbittering en haat, omdat de ouders nu eenmaal het noodlot van hun kinderen zijn. De afhankelijkheid waarin een samenzwering van natuur en maatschappij deze plaatst, wordt door de beste individuen al heel vroeg als een brandende vernedering gevoeld. En menig jong leven wordt bepaald en bedorven door vaderlijke machtswellust en moederlijke bemoeizucht.

En wéér is het de ongehoorzaamheid en die alléén, welke de jeugd van zijn onontkoombaren en onverzoenlijken vijand, het voorgaand geslacht, kan redden. O, ik kan mij zonder moeite indenken in de verachting van een trotschen, helderen knaap als hij een loenschen zedemeester over tucht en onderwerping hoort femelen; als het valsch en baatzuchtig vernuft hem tracht wijs te maken, dat gevangenschap en een gebogen nek met een verheven genot en een godgevallige rust beloond worden. En ik kan mij voorstellen, hoe hij tot een moord bereid is, wanneer hij doorziet hoe al dit officieel erkende en verbreide fraais alléén maar dient, om hem van zijn ware leven te vervreemden en hem ,,op te voeden" tot een farizeeër onder farizeeërs. Als men bouwen wil heeft men metselaars noodig; om te regeeren behoeft men leugenaars. En wie niet dapper meeliegt is onbeleefd en verliest zijn rechten op een deel van het manna. De gehoorzaamheid is voordeelig, de ongehoorzaamheid is dat niet. En toch is de ongehoorzaamheid, het

Sluiten