Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hondsche brutaliteit, staan machteloos tegen het geheime ongeloof in hun macht, tegen de stille twijfel, tegen de verborgen spot. Tyrannie wordt alleen doeltreffend in de duisternisbestreden. Mannen methethart op de tong en die gereed staan er op los te timmeren bereiken niets. Zij verrichten meer kwaad dan goed; omdat zij den vijand waakzaam maken. Maar voor de glimlachende, door en door beleefde spotters, die geen woord spreken, alleen maar ongeloovig met hun oogen knippen, zijn de bonzen doodsbenauwd. En ze zijn dat altijd geweest. Er is den spotvogel een lekker warm plaatsje ergens diep weg m de hel toebedacht.

Wij kunnen alléén vrij worden en van onze vrijheid genieten, wanneer wij als trotsche farizeeërs alle maatschappelijke verplichtingen ontkennen, ook wanneer (of liever: juist wanneer) we er ons als deftige burgers aan onderwerpen. En zij, die het hier niet mee eens zijn, toonen zich bang voor de bedeesde en hoffelijke ondermijners van een macht, waar zij zich één mee voelen of zij zijn, bedorven door omgekochte opvoeders, slachtoffers van een valsche moraal met bijpassende even valsche woordenkeus. Goed is wat ons bij onze ontknechting behulpzaam is. Dient huichelen

daarbij, dan is huichelen goed.

★ ★

*

Georges Duhamel, dien ik waardeerde voor hij het groene apenpak van Academielid aanschoot, verdedigt m zijn laatste boek: „Mémonal de la Guerre blanche" (Mercure de France, Parijs 1939) een aantal stellingen, waar ik mijn hart aan verpand heb. Ik

Sluiten