Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tueel" (afschuwelijk woord!) een voorbeeld voor zijn medeburgers zij, dan moet hij hen door zijn sereniteit doen beseffen, hoe er waarden bestaan, waar het geweld en de achterklap, die twee machtsmiddelen van de politiek, geen vat op hebben. Wanneer de wissewasjes, waar de heer Duhamel zich over opwindt allang vergeten zijn, behoort waarschijnlijk zijn roman: ,,La Pierre de Horeb" nog tot het onvergankelijk bezit van zijn volk.

Bovendien blijkt Duhamel door zijn aanleg weinig geschikt voor een functie in het openbaar bedrijf: hij mist namelijk de mannelijke moed om zijn vijanden te haten of althans om die haat openlijk te bekennen, laat staan te verheerlijken. Hij praat op een dreinerige preektoon voortdurend over de geestelijke en zedelijke krachten van het Duitsche volk; hij roemt de goede trouw, de soberheid, het inzicht, de geestkracht en het talent des heeren A. Hitier; heeft een goed woordje over voor de kleine Goebbels („Monsieur Goebbels est probablement un homme trés intelli%ent\); hij wordt wild van vervoering als hij het over het openbaar optreden van den leider heeft, wiens redevoeringen niets minder dan „modèles de dialectique" genoemd worden; hij raakt in extase over de orde, de methode, het enthousiasme enz., enz. Nu zou men, als nuchter man met een eenvoudige ziel daar de slotsom uit trekken, dat het Zooveelste Rijk in Duhamel's oogen een waar paradijs moest zijn, dank zij bekwamen en weisprekenden regenten, waaraan wij een punt kunnen zuigen. Mis poes. Na al die eerbewijzen en strijkages deelt Duhamel ons mede, dat de menschheid behoefte heeft aan vrede, rust,

Steenen voor Brood 11

Sluiten