Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Zij die van oordeel zijn, dat de mensch zich door de beginselen welke hij aanvaardde, aan de meeningen, door hem uitgesproken, tot zijn laatste snik bepaald moet achten, miskennen de aard en de waarde van het leven. Het eenige onveranderlijke in mij bleek mijn behagen in verandering; met dien verstande echter, dat deze zich uitsluitend op het gebied des oordeels voltrok. Ik ben bereid en in staat van overtuiging, inzicht, begrip te veranderen, zoo dikwijls als de vermeerdering van mijn kennis en levenservaring dit noodzakelijk maken; doch van mijn menschelijke genegenheden kan en wensch ik geen afstand te doen. Dood, verte noch misverstand zijn bij machte een mensch, die zich eenmaal in mijn verborgen leven genesteld heeft, daaruit te verwijderen.

Verloren vrienden zijn nog altijd vrienden en aan hen die mij verraden hebben, blijf ik door dat verraad gebonden. Er is maar één volmaakte tegenstelling van liefde denkbaar en dat is niet vijandschap of haat, doch onverschilligheid.

De dood verreint alle verhoudingen en brengt ze op een verheven plan. Ik denk met een diepe erkentelijkheid aan enkele vrienden, welke mij in den loop der jaren ontvallen zijn.

Sluiten