Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik geen reis meer in dat Andere Land gemaakt, omdat ik geen gids meer heb en omdat men er zonder een gids, een góeden gids, niet binnen komt.

IV

Karei van de Woestijne

Voor tal van schrijvers zijn nauwkeurige biografische gegevens en een uitgebreide kennis omtrent hun openbaar en verborgen leven noodzakelijk voor hel goed begrip van hun werken.

Dit geldt niet voor Karei van de Woestijne. In zijn lyrische poëzie heeft hij zich zoo volkomen en zoo volkomen duidelijk uitgesproken, dat alle nadere toelichtingen en aanvullingen overbodig zijn. Het essentieele van dezen geest en dit gemoed ligt in de boeken, welke wij allen kennen en liefhebben, en die een der hoogste stijgingen in de geschiedenis van het Nederlandsche lierdicht aanduiden.

Naast het grootsche, rijk versierde en warme werk, stond een eenvoudig man, die er in menig opzicht mede in tegenstelling schijnt.

Wij zien Karei van de Woestijne in zijn poëzie gedreven door een schaamtelooze drift om zichzelf met al zijn duistere verborgenheden, met alles wat ziek en slecht kan zijn, met al zijn twijfel, smaad en schande, zonder éénige terughouding uit te spreken; in het dagelijksch leven was er geen bescheidener, kiescher, geen schuchterder, ingetogener man denkbaar. Men kon maanden met hem verkeeren zonder dat hij u óóit zou onderhouden over zichzelf of over zijn werk.

Sluiten