Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvallend belang aanwezig. Daarenboven kunnen wij uit zijn tallooze letterkundige beschouwingen en uit zijn artikelen over beeldende kunst een vrijwel samenhangende schoonheidsleer opbouwen, welke een bijdrage van onschatbare beteekenis zal vormen voor de kennis van de groote persoonlijkheid welke ons nog immer bezig houdt.

Ik eindig deze korte aanteekeningen met een der gedichten uit de reeks „Liederen voor een Kind", dat waarschijnlijk een der edelste uitingen van de vaderliefde in de litteratuur is.

Gij, die weendet om mijn lijden,

mijn kindje dat geen lijden kent;

door wie 'k de vreugde mocht belijden die, voor wie mint, het leed belendt;

gij met de lenigende tranen

die niet begrepen, maar die vloón:

wees mij gezegend om de wanen

die ge om mijn angsten wond't, mijn zoon.

Wees mij gezegend, gij wier vreeze mij nieuw betrouwen heeft gewekt;

die met uw liefde toe mij dekt'

en niet begreept, maar hebt genezen....

Sluiten