Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een duivel gedreven, maar tot zijn onmiskenbaar heil, buiten alle gemeenschappen geplaatst, zoodat hij onvergelijkbaar geworden is: een lyrisch geweld, dat geen enkelen breidel en dus geen enkele formule verdraagt. Ook in zijn proza is hij lyricus en niets dan dat.

Met zijn prachtige menschelijke fouten, zijn verscheurd leven, en zijn ondoofbare lyrische drift is en blijft Jan Slauerhoff in elk geval een der boeiendste en een der belangrijkste figuren uit de Nederlandsche letterkunde van heden.

VI

Slot

Herinneringen en bekentenissen hebben van oudsher de menschheid geboeid en méér dan verbeeldingen, welke, hoe fraai en diepzinnig ook, nimmer een directe werking van hart tot hart uitoefenen. Deze voorkeur berust als vrijwel iedere keuze op vooroordeel, want bij nader beschouwing is het onderscheid tusschen lyrisch en episch minder groot dan men het doet voorkomen.

In wat men gewoon is een kunstwerk te noemen verschuilt de maker zich; in het dagboek biedt hij zich aan. De waarde daarvan ligt dus minder in de formuleering, dan in de waarachtigheid en de argeloosheid van de biecht. Deswegen zijn de herinneringen van een dubbelen aansteller (van nature en uit hoofde van het beroep) als Sacha Guitry onleesbaar van ergerlijkheid, terwijl men zich toch in een toegeeflijke bui met een van zijn geslaagde stukken wel even en licht ver-

Sluiten