Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THE VOGUE OF SCOTT AND BYRON

special evidence of competent skill in versifying, contains many happy turns of phrase, and reveals moments of real poetic vision:

"Diep is 't meer Leman: duizend voet

Zonk 't peillood, dat het sterk kasteel

Liet dalen van zijn wit rondeel

En nederzinken in den vloed,

Die 't insluit van rondsom,-

En onder 't waterpas der kom

Was 't wulf, waar 'k met mijn broeder lag,

Door dikke muren, diepe golven

Als levende in dit graf bedolven."

But it was the "Eastern Melodies" that attracted him most of all in Byron s work, and two years later appeared "Parisina en andere Gedichten van Lord Byron", these latter including "Hebrew Melodies", the "Thyrza" poems, and "The Dream" — in many ways, of course, the least characteristic poems he could possibly have chosen. As Dr Popma well notes: "Wij missen 'The Giaour', The Corsair, Lara . Het is dan ook niet door zijn vertalingen, waarop wij terugkomen, dat Beets de Byron-helden in onze litteratuur heeft binnengeleid." 1 But this omission is made good with the publication of the first of his original metrical tales, "Jose"; for in the hero of this Spanish tale the type of the Giaour, Lara, Conrad, definitely enters Dutch literature. Dr Popma certainly makes no mistake in saying that "hier is de onveranderlijke held van Byron's Muze; wij herkennen het bleeke en droefgeestige gelaat, de donkere blikken, den verachtelijken grimlach om den mond": 2

Zijn wang was bleek en droef zijn trekken,Doch in den wrevel van zijn oog Was 't morren van een hart te ontdekken,

Dat niet in ootmoed nederboog,

Maar dat zijn haat, zijn onbescheid,

Des hemels roede tegenstelde,

1 "Byron en het Byronisme in de Nederlandsche Letterkunde," p. 172.

2 Ibid., p. 175.

Sluiten