Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUTCH POETRY AND ENGLISH

and to make him in the end more acutely aware than ever of the limiting distinctions of the material world — in a word perhaps, from being the creator of "Mei" he sped to become the poet of "Pan"!

Whatever doubts the critics may harbour with regard to the inherent weakness of the aesthetic of Jachtig, they are completely at one in proclaiming the supreme glory of the achievement of "Mei". For Stuiveling it is "het hoogte-punt der beweging van '80: al haar strekkingen zijn hierin samengevat op een volmaakte wijze."1 Prinsen is quite as forthright with his praise: "'Mei' (1889) is het schoonste groote werk in zuivere gaafheid onder wat door de dichters van '80 is voortgebracht." 2 Corstius grows absolutely lyrical whenever he touches upon it. "Want het oorspronkelike, het groteenheerlike van 'Mei': dat is Gorter zelf," he rhapsodises, and goes on: "De literaire stroming van zijn tijd bepaalde veel van zijn maat en zijn symboliek en soms ook zijn beeldspraak en woordenkeus, maar het gedicht zelf is de jonge Gorter in Holland ... In 'Mei' komen eindelik en volgroeid tot uiting in de taal alle ontroeringen en schoonheidsindrukken van zijn jeugd, zo lang stil opgezameld, zo dicht bijeen in zijn hart samengeperst, dat hij maar moest beginnen te schrijven en ze kwamen in de glans van zijn nieuwe taal, rijk gebeeld en genaamd eruit. Het lied van een Hollandse jongen in de natuur... Zo had zijn jeugd ze gezien, en zo had zijn ziel hun schoonheid in zich opgenomen, die in 'Mei' wordt tot een nieuwe Hollandse poëzie." 3 And the climax is surely reached when Robbers is able to speak of the poem as being "na Vondel m.i. het schoonste gedicht van langen adem, dat de nederlandsche litteratuur heeft voortgebracht".4

1 "De Nieuwe Gids als Geestelijk Brandpunt," p. 75.

2 Op. cit., p. 261.

3 "Herman Gorter: de Mens en Dichter," pp. 15-16.

4 Op. cit., p. 35.

Sluiten