Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING.

Met aandrang wil ik de lezing van dit geschrift aanbevelen. Mijn eigen ervaring op verschillende gebieden van werkzaamheid heeft mij herhaaldelik geleerd, dat de toestanden bij het onderwijs in de stenografie werkelik zo zijn als hier

wordt aangewezen.

Velen jagen om 'n stenografie-diploma te bemachtigen in de kortst mogelike tijd, en 'n ongebreidelde konkurrentie van verschillende zogenaamde opleidingen is bereid aan dat jagende verlangen zo goedkoop mogelik te voldoen, en zo wordt wel 'n overgroot getal steno-diploma s over ons land uitgestrooid, maar er zijn weinig goede stenografen gevormd. Er is 'n zo grenzeloze ongebondenheid op dit gebied, dat n steno-diploma zonder meer meestal geen waarborg bieden kan voor inwendige waarde.

En toch is n werkelik goede theoretische en praktische kennis van het kortschrift door goed onderwijs verkregen, van grote praktische waarde in het dageliks leven van velen, maar vooral bij alle werkzaamheden van het gehele ekonomische bedrijf en in de administratie van alle openbare lichamen.

Beter verantwoorde zorg voor de opleiding tot het leraarschap in dit vak zal ook 'n goed verzorgd onderwijs brengen voor de praktijk, waaraan zo grote behoefte is.

Ik hoop van harte, dat dit kleine geschrift met zijn klare uiteenzetting deze zo noodzakelike verbeteringen zal helpen bewerken. Ordening in de stenografie-opleiding is hoog nodig.

H. MOLLER.

Sluiten