Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede is het stichten van vereenigingen, onder een neutralen naam, die de leerlingen examineeren voor de praktijkdiploma's, Daarmede wordt voorkomen, dat het foutieve van de opleiding spoedig aan het licht komt en tevens bereikt, dat de zoogenaamde resultaten als reclame-middel kunnen worden gebezigd. De bewuste opleidingswijze, die ten onrechte voor de snelste wordt gehouden, berust op het negeeren van het feit, dat de snelheid moet groeien als natuurlijk gevolg van beheerscht gemakkelijk schrijven en geen confectie-artikel is, dat op bepaalden termijn kan worden afgeleverd. Er wordt regelmatig sneller gedicteerd, zonder dat er acht op kan worden geslagen, of de verhooging van het tempo wel gelijken tred houdt met de ontwikkeling van het mechaniseeringsproces van het schrijven zelf, gepaard met de toenemende snelheid van de gedachten-associaties. Wegens den voorgespiegelden korten opleidingstermijn moet dat tempo zeer straf gehouden worden, waardoor steeds meer leerlingen achter raken. Het beste zou zijn, dat iemand, die in dat geval komt te verkeeren, een aantal woorden die hij niet heeft kunnen onthouden, overslaat. Dat zou een juist beeld geven van de snelheid, die hij, op dat moment, inderdaad verwerken kan. Maar dan zou hij bij de „methode" zijn achterstand nooit kunnen overbruggen. Want het tempo wordt voortdurend opgevoerd, anders komt men niet op tijd „klaar".

Snelheidsjacht leidt Daarom zal hij tot een ander

tot onzuiver schrift. middel, een uiterst schadelijk

middel, zijn toevlucht moeten nemen om met de hand bij te houden, wat voor den geest te vlug gaat. Hij zal n.1. trachten het weglaten van woorden te voorkomen door zich te onttrekken aan den remmenden invloed, dien hij ondervindt van het moeten nadenken over de juiste schrijfwijzen. Hij wordt er als het ware toe gedwongen, lukraak wat neer te krabbelen. Dit gaat al dadelijk

Sluiten