Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot gewoonte over en de nauwkeurig doordachte, in de practijk beproefde officiƫele theorie wordt spoedig geheel ter zijde geschoven, vergeten, en vervangen door gelegenheidsgekrabbel van eigen impulsieve vinding.

Schriftbederf is alge- Niet alleen ontaardt het ver-

heele mislukking. korten in een verminking op

eigen houtje, waardoor een zelfde woord steeds op verschillende wijze wordt geschreven, maar zelfs het hoogst noodzakelijke onderscheid tusschen de letterteekens wordt door de groote haast allengs meer en meer verwaarloosd. Als men bedenkt, dat zelfs het Latijnsche schrift door overhaasting onleesbaar wordt, hoeveel te meer zal dit dan het geval zijn bij de stenografie, waarin de onderscheidingen uiteraard zoo veel fijner en geringer zijn en waarbij bovendien het verkorten eischen van bijzondere nauwkeurigheid stelt. Het opjagen van de snelheid ten koste van het schrift heeft dan ook volkomen onleesbaarheid van dit laatste ten gevolge. Als men bij eenvoudige stof er min of meer uit wijs kan worden, dan spelen geheugen en routine een rol. Bij vreemde talen en bij het opnemen van moeilijkere dictaten loopt de zaak hopeloos vast. Een ander gevolg van de schrift-verminking is, dat men na zeer korte onderbreking van de studie alles weer kwijt is. De Stenografie zelf, de theorie, is reeds terzijde geschoven en dus afgeleerd tijdens de snelheidsjacht en de ijle snelheid, die daardoor van haar eenige onmisbare voedingsbron beroofd is, verdwijnt in een minimum van tijd. Het is zeer te betreuren, dat de methode van het forceeren van een schijn-vaardigheid ten koste van schrift, leesbaarheid en duurzaamheid zoo veelvuldig voorkomt, dat hoofdzakelijk onder invloed van haar poovere resultaten het publieke oordeel omtrent de stenografie zich heeft gevormd. Het succes van een opleiding, beheerscht door didactische principes en uitgaande van de stelling, dat snelheid moet groeien en niet mag worden geforceerd, toont

Sluiten