Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is een machine beter dan Men stelt slechte leesbaarheid een slecht stenograaf? van stenogrammen als zoo iets

van zelf sprekends voor, dat men meent deze onjuistheid te kunnen aangrijpen, om er de voortreffelijkheid van machines boven de handstenografie mee te bewijzen. Van die machines wordt dan als een der grootste deugden aangeprezen, dat het opnemen en het uitwerken van dictaten niet door dezelfde persoon behoeft te geschieden.

Voordeelen van algemeen Het stemt tot verheugenis, dat leesbare stenogrammen daardoor het voordeel van

stenogrammen, die voor anderen leesbaar zijn, wordt erkend en dat de aandacht van den handel nadrukkelijk op dat voordeel wordt gevestigd. Inderdaad kan het bij plotselinge ziekte, bij ongelijkmatige drukte op verschillende afdeelingen en in het algemeen voor een rationeele werkverdeeling niet anders dan nut stichten, wanneer kantoor-stenografen elkaar kunnen helpen en vervangen bij het uitwerken van dictaten. Alleen is de weg, die de reclame voor de machines aanwijst ter bereiking van dat doel, niet de meest logische en zeker niet de goedkoopste. Maar dat kan ook niet worden verwacht.

Zuiver handstenogram Want wil men de meest ratio-

goedkooper dan een neele oplossing aanbevelen, die

machine tevens niets kost, dan zou men

moeten zeggen: ieder goed opgeleid stenograaf schrijft zoodanig, dat niet alleen hij zelf. maar ook anderen zijn stenogram gemakkelijk kunnen lezen. Volg dus het goede voorbeeld van verschillende groote firma's, die bij het aannemen van een kantoor-stenograaf niet alleen vragen naar het aantal lettergrepen, dat deze per minuut schrijven kan, maar diens bekwaamheid mede afmeten

Sluiten