Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan van een groot aantal vereenigingen, die eenzelfde doel nastreven, wijst op enorme verdeeldheid. Ook al zouden deze vereenigingen geen van alle verkapte reclame- en concurrentie-instrumenten zijn, dan nog zijn de omstandigheden, die tot een dergelijke splitsingswoede hebben geleid, de meest ongeschikte voor het bevorderen van een goed examenpeil. Bij een proces, op 2 October 1935 te Amsterdam gehouden, is het een en ander uitgelekt omtrent het karakter van sommige vereenigingen. Volgens de courantenverslagen van dat proces waren de oprichters van bedoelde organisatie een groepje opleiders; allen zaten in het bestuur en het doel der oprichting was alleen het afnemen van examens.

Het is duidelijk, dat concurrentie op examengebied tot zeer ongewenschte toestanden kan leiden en het is dan ook dringend noodzakelijk, dat van hooger hand ingegrepen worde, om aan die toestanden, die inmiddels chaotisch geworden zijn, spoedig een einde te maken. De vooraanstaande plaats, die het Nederlandsche onderwijs heeft bereikt, dankt dit zeker niet in de laatste plaats aan de uitgebreide en pijnlijke zorg, die de Regeering er aan wijdt.

Een onderwijsvak De examens voor verschillende

zonder bevoegdheid bevoegdheden (lichamelijke

opvoeding, schoonschrijven en nijverheidsvakken zijn niet vergeten), schoolexamens en zelfs een praktijk-examen worden door, of onder toezicht van het Rijk afgenomen. Daarom is het des te merkwaardiger, dat voor een vak, waarvoor zoo groote belangstelling bestaat en hetwelk al meer dan 25 jaar aan verschillende scholen wordt onderwezen, zelfs de onderwijs-bevoegdheid nog niet eens geregeld is.

Ned.-Indiƫ is het moe- Dit te meer, omdat tot de ver-

derland vooruit. schillende landen, die het onze

daarin zijn voorgegaan, ook Nederlandsch-Indiƫ behoort. Daar heeft het gouvernement als

Sluiten