Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noq wel - een onderwijsvak geheel buiten de bemoenngssfeer van de Regeering kon blijven. Mogelijk is het de. overigens zeer prijzenswaardige, bedachtzaamheid der autoriteiten die bij nieuwe stroomingen eerst het verloop van zaken eens willen afzien. Daar kan niemand bezwaar tegen

hebben.

Observatie-stadium Maar deze afwachtende hou-

d ding kan niet van onbeperkten

duur zijn. Lang genoeg heeft nu het particulier initiatief de gelegenheid benut om zijn triomfen over, en gedeeltelijk ten koste van de stenografie

te vieren.

Samenvatting Resumeerende komt men nu tot

de volgende conclusies:

le. De stenografie is een zoo waardevol hulpmiddel bij het vastleggen van eigen gedachten en anderer woorden, dat haar beoefening gemeengoed moet worden van alle ontwikkelden.

2e. De Overheid dient zoo ruim mogelijk de gelegenheid open te stellen voor het beoefenen der stenografie. De kosten daarvan worden teruggevonden in de tijdsbesparing, die de stenografie brengt bij de andere

vakken van onderwijs.

3e. De Overheid moet zelf een onderzoek instellen naar de bekwaamheid van hen, die stenografie willen onderwijzen, of althans toezicht houden op het onderzoek naar die bekwaamheid. Slechts een door de Overheid uitgereikt of door haar gesanctionneerd diploma verleene bevoegdheid tot onderwijzen van het vak stenografie. Het is gewenscht, dat ook het uitreiken van de praktijk-diploma s voor Stenografie door de Overheid geschied, of gecontroleerd wordt.

Amsterdam, November 1936.

Sluiten