Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar. Hij zal weten, wat zij wil... Regina heeft geglimlacht in zichzelf. Domkoppen —- alle mannen! Zij heeft losgelaten, wat zij wil.

Tjalling zit naast de kist met het lijk. Hij denkt aan wat Regina hem heeft verteld. Hij bepeinst smartelijk en inwendig ontredderd de jaren van scheiding, jaren, waarin hij vaak niet meer aan Jarig dacht, of als aan een dode. Maar ook Jarig heeft geleefd. Hij heeft geleden en gearbeid. Hij heeft liefgehad. Er is een zoon. Ekke is een jongen van vijftien. Een laat huwelijk, een wonderlijke vrouw, denkt Tjalling, daar moet ik voor oppassen. Hij ziet haar voor zich, heel anders dan anderen, zonder oorijzer, het pikzwarte haar ligt in een wrong in de nek, de volle mond krult zich, er is afweer en wrok in de ogen, onder die felle brauwen. Maar de jongen is goed. Die lijkt wonderlijk genoeg op den ouden Wychman, bijna zo veel als Herre het in zijn kindertijd deed. Het bloed van Wiarda heeft een vreemd beloop, het wil niet sterven, het komt terug, hier, daar, anders en toch gelijk. Ekke.

De vlam van de lamp smeult hoog en rokend, en Tjalling staat op, om de pit naar beneden te schroeven. Voor de zoveelste maal neemt hij Jarig's gezicht op. De paardenkenner ligt overrompeld in zijn woeste rit. Tjalling denkt aan een winternacht als deze, een nacht met vriesmaan en sneeuw en verlatenheid. De nacht, waarin Swobk Jarigs in haar geweldige kist lag. Het staat voor Tjalling's ogen, hij ziet zich opnieuw op de stelling zitten. — \Veet je nog. Jarig, fluistert hij. — Mem was zo klein, zo nietig... Jij zat aan 't hoofdeneind van de kist. Herinner je je dat? Een strenge winter, zoals nu. Mem had veel geleden... — Hij schrikt op, hij spreekt tegen een anderen, jongen Jarig, die er niet meer is. Hij vraagt antwoord van een dode. Aan een onbekende met gezichtstrekken, die vage herinneringen wekken, maar die scherper en vreemder geëtst liggen onder het zijdelings gloren van de lamp. —•

...Tjalling wordt wakker met een schrijnende kou in zijn

Sluiten