Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rezen eenzaam achter een ontbladerde haag. iDe klok klepte hol over het smalle dodenerf aan het water. Lange tijd liep Tjalling stom als een dier achter den dominé, zag hij niemand; pas bij het graf, tot stilstand gekomen, keek hij weer op. De doodgraver in zijn groengesleten duffel lèunde, terwijl hij zijn pijpestomp kauwde, op de schop met een lijdzaamheid als van eeuwen. Het bidden van den dominé duurde lang. Wind zweepte om de toren. Daarna sloeg de aarde in harde doffe brokken neer op de kist. Regina stond met het gezicht afgewend van het graf, alleen Ekke's lang mager bovenlijf schokte in de te wijde duffel.

Aan het leedmaal, dat een andere buur in de tussenpoos gereed had gezet, flakkerde het gesprek tussen de begrafenisgangers weer onrustig op. Men sprak over de winter, het vee, de ziekten, die er heersten in de streek, en giste wie er nu wel het eerst zou sterven. De vrouwen praatten met een week en meewarig uithalen, alsof de warmte en de kofEe hen inwendig hadden gesmolten, de mannen knikten en beaamden, en herhaalden onvermoeibaar hun zegswijzen. De dominé was naast Tjalling geschoven, en begon, na de eerste snede brood met gerookte worst, een gesprek —• het gesprek, waarvoor Tjalling zo bevreesd was geweest. Tjalling keek den dominé niet aan; hij bleef ineengedoken op zijn stoel, als moest hij zich tot het laatste toe verdedigen tegen de vragende heldere bemoeizucht in de ogen van den orthodoxen herder.

—• Wij hebben gebeden voor den overledene, zei de dominé, die tevergeefs Tjalling's ogen probeerde te vinden, — maar ik geloof niet, ^Wiarda, dat jullie Nederduits Hervormd zijn... ?

— Nee, zei Tjalling langzaam, en stak een stuk brood in zijn mond.

De dominé zuchtte.

—• Hij is nooit bij mij, noch bij een anderen voorganger hier, in de kerk geweest, ofschoon Ekke... die kwam geregeld op vraagleren. Zijn vader lei hem niets in de weg.

Tjalling's antwoord werd niet-verstaanbaar weggekauwd.

•— De Wmrda's zijn toch eigenlijk Remonstranten? vorste

Sluiten