Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—• Nee. Van Jarig weet ik niks. En bovendien, ik wil niks meer van hem weten. Dertig jaar en langer was hij al dood, voor mij. Maar hij is mijn broer. En nou is hij de rust ingegaan, en ik zwijg over alles. Ik zwijg, zie? Er is hier gebeden en ,,Here, Here" geroepen —• Allemaal bestig en goed bedoeld. Ik twijfel d'r niet an. Maar ik g'loof niet, dat Jarig t ook bestig gevonden had. Jarig was geen gelovig mens, vroeger niet en nou evenmin. Dat merk ik al. Het komt niet te pas, zeg ik, op de begrafenis van een medemens zo in 't verleden te wroeten —• —• —.

Tjalling zweeg. Hij voelde het bloed beurtelings uit zijn hersens trekken, en weer terugstromen. Hij begreep niet, wat hem ophitste. Nog nooit had hij zoveel woorden achtereen gesproken. Zij gaven hem een opwindende kracht en verontwaardiging, die nieuw waren in zijn bestaan.

Onchristelijk noem ik datl — Hij hoorde zijn eigen stem schor, maar zwaar vervolgen. — Niemand heeft hier om een dominé voor Jarig gevraagd, 't Is goed bedoeld, zeg ik. Maar men moest dat begrijpen. Het geeft geen pas, iemand met gebed in t graf te leggen, die er om lachen zou, als hij 't zien kon. En al dat vragen: dat is tegen 't fatsoen 1 Boeren benne we, maar we weten, wat fatsoen is. Dit is tégen 't fatsoen, zeg ikl —

Zijn vlakke, sterke werkhand viel op tafel. Hij schrok zelf eensklaps van al het gerucht, dat hij in de verschrikte kleine ruimte maakte. Hij bleef staan, bevend voor de gevolgen van zijn doldriftigheid. Regina's ogen blonken groot en bij na dankbaar van de overzij. Hij keek haar weer aan; de donkere trek in hem, om deze vrouw te helpen, hoe dan ook, leefde hongerig in hem op, en gaf hem zijn moed terug. Daarna zag hij weer den dominé, die met een kleine raadselachtige glimlach opstond en een plooi van zijn geklede jas recht trok. Het was een eenzelvig, wijzer gezicht, de ogen keken Tjalling licht en bestraffend aan; maar de woudboer doorstond dit kijken, verwonderd over zichzelf.

De dominé hief de hand en liet ze ingehouden dalen. Het

Sluiten