Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuine zonneval van de vroege herfst, en streek ten slotte op een bank neer, waar hij tegenover parkwachters en eenzame wandelaars op de bolwerken de rol speelde van den studiosus; en hij was verrukt, toen een agent van politie, die voorbij kwam, hem groette met een soldateske en toch goedmoedige blik van verstandhouding... Als het regende, zat hij op zijn zolderkamer, om aan de zucht naar mededeelzaamheid te ontsnappen, die zijn hospes eigen was, en luisterde mistroostig naar het tokkelen van het regenwater op het loden dak.

Men had hem zijn fiets nagestuurd, en als de morgen blauw en zonnig over de stad rees, fietste hij langs de roerige kanalen, waar visserswas wapperde en de harde keelklanken van sluiswachters en schippers hem aan het glimlachen brachten; hij ontdekte de bossen rondom Haren, en hij reed langs de zware klei der bouwboeren, benoorden de stad, vanwaar men de Martini allerwegen zag. De pyramidale boerderijen met de eindeloze reeksen van ramen, donker en hoog in het land, waren kastelen; hier woonden de welgezetenen, die hun zonen lieten studeren, en wier werkvolk in aparte keukens at. En met trots en een vage dankbaarheid jegens Tjalling bedacht Rudmer dan, dat ook hij behoorde tot het boerenintellect, dat geroepen leek, het oude bloed der wetenschap te verversen...

Toen tegen het einde van September ook de genoegens van deze tochten twijfelachtig werden, en Rudmer vaker in de stad bleef, bemerkte hij met nieuwe moed, dat de vacantie's nu toch om moesten zijn: steeds meer jongelui verschenen in de straten, sommige elegant, andere achteloos, maar alle kennelijk gewichtig en gerespecteerd; des avonds klonken er bierpsalmen achter de ruiten van „Suisse" en „Bavaria", de stad werd bonter en beweeglijker. Het collegeleven zou beginnen; nu kon er ook elke dag bericht komen, dat men hem als corps-candidaat aanvaardde... Een lichte angst overschaduwde telkens het vooruitzicht: zou hij de groentijd doorstaan, zou men hem, den boerenstudent, als gelijkwaardige erkennen? — Zich op eigen hand aan de universiteit melden, dorst hij niet; hij had

Sluiten