Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehoord, dat men daar vóór het ontgroenen geen nieuwelingen zou dulden.

Tot aan het begin van October hing de vrees, dat men hem vergat, over zijn hoogmoed. Toen verscheen eindelijk, op een middag, juist toen Rudmer zijn sleurwandeling door de stad wilde aanvaarden, een zonderlinge gedaante bij hem. Het was een lange, broodmagere Mefisto met een slappe sombrero op het hoofd en een mouwloze capemantel om de schouders. Hij zag er bijna meer uit als een artiest dan als een student: de ogen klein en stekend, weggedoken onder een vooruitspringend voorhoofdsbeen, de neus smal, met een zijwaarts wijkend uiteinde, alsof men in een vuistgevecht gepoogd had, den drager ervan de steven te laten keren. Het was een koel, scherpzinnig gezicht, waarin de beweging van het gevoel geen plaats scheen te hebben. —•

De onbekende stelde zich voor als Gijsbert Karei Vitringa, theoloog, en deelde Rudmer mee, dat men hem op de studentenkroeg „Mutua Fides" verwachtte. Hij nam Rudmer onderzoekend op, en voegde er dan aan toe, dat hij hem als patroon was toegewezen, hetgeen betekende, dat hij zich in de ergste nood van het groenlopen over hem zou ontfermen; verder kon Rudmer alles, wat hij weten wilde, bij hem gewaar worden.

Houterig, verward en toch gevleid nam Rudmer afscheid van den zonderlingen mentor.

Zijn groentijd was begonnen...

Kwam hij op de kroeg, dan mocht hij alleen op de grond zitten, achter de stoel van Vitringa, die zwijgend glimlachte, terwijl hij lange, dunne sigaren rookte. Iedereen, die wilde, kon hem bij zich op de ploerterij ontbieden, hem opdrachten geven, uithoren. Sommigen waren goedaardig; hun spot vervloog snel; die bezoeken verliepen strelend voor Rudmer's eigenliefde. Anderen waren boosaardig, lieten hem een po legen, schoenen poetsen, door een dakgoot lopen, een vrouwenpantalon van een drooglijn stelen. De senaat ontving hem hoffelijk en welwillend, en hij had een lang gesprek met een hunner, die een monocle en een dubbele naam droeg; na zo'n onderhoud

Sluiten