Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vechting, om luidkeels te gillen, maar hij klemde de lippen op elkaar. Hij keek achter zich: emmers stonden op een plank, die juist boven het water uitreikte. Hij greep het zinken vat, en begon wild te scheppen. — —.

De donderaars applaudisseerden boven zijn hoofd. Hij verwaardigde hen met geen blik meer. Hij schepte. Hij wrikte de armen uit het trekkende loodzware water, en kantelde de emmer bij het open raampje, — de een na de ander. Het was een moordend en gevaarlijk werk; zijn voeten gleden uit op de keldergrond, alsof er slakken aan de vloer kleefden. Elke volgende emmer werd zwaarder. Het water sloot om zijn heupen, het brak zijn lendenen met scherpe kramp, de kou beet in zijn smalle ranke rug. — Ook de anderen waren begonnen: af en toe botsten zij, de emmers stieten met bonzende smak tegen elkander en stortten de moeizaam geschepte inhoud leeg, voor ze bij het raam was. De tranen stroomden van Rudmer s wangen; zijn ogen waren befloerst, hij zag niets meer, voelde alleen de pijn van het ijzige water, en de machteloze traagheid, waarmee het daalde. Zijn knieën verstijfden, alle spieren van zijn benen trokken hard en strak, zijn schouders hingen gebroken. Hij kon niet meer en liet de emmer vallen; ze verdween zoevend onder het oppervlak.

• - Ik wil er uit! schreeuwde hij, met een stem, die hees en laag uit zijn keel kwam. Hij leunde tegen de muur, het water klotste tegen zijn maagholte.

De rosse floot afkeurend; de ruiter stond met de handen in de steekzakken van zijn rijbroek en glimlachte, alsof hij toekeek, hoe kinderen speelden. Maar anderen hieven een gehuil aan:

' * Niet treuzelen daar! Kom, stijfkop! Fryslan boppel Doorwerken, verdommeI

Rudmer dook naar de emmer. Het was, of zijn hoofd en longen vol liepen met borende kou. Toen hij weer boven kwam, het zinken schepwerktuig in de hand, suisde het bloed dreigend in zijn oren; de trommelvliezen spanden zich, of het water in zijn hoofd met geweld naar buiten wilde springen.

Het rad der fortuin 6

Sluiten