Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezondheid en de volksontwikkeling in goede handen waren. Maar de arbeiders hoorden bij de wereld van zwarte schoorstenen, en verpeste walmen, achter en langs het water; hij wist, dat het onvermijdelijk was, deze rook, dit storend lawaai, deze werkkrachten, zoals voor een lichaam eten en drinken en spijsvertering; maar het was een wereld van lagere, grove belangen. En hij was blij, dat het werkvolk in de Jordaan en op de Eilanden zijn eigen kwartieren had, waarbinnen het zich na iedere dag terugtrok, en waarin het dan naar hartelust kon doen en laten, wat het wilde...

Rudmer wandelde graag in de nieuwe straten achter het Vondelpark, waar de stad ophield: Van Baerle en P.C.Hooft... De heldere baksteengevels, de winkels, de jonge bomen, de goedgeklede mensen stemden hem ruim en welwillend. Soms rekte hij deze wandelingen tot verre tochten, de Ceintuurbaan af, waaromheen buurt YY was verrezen, die Amsterdammers al „de Pijp" gingen noemen; hij slenterde door het nieuwe Sarphatipark, en kwam moe aan de Amstel, die zilverig rimpelend voortkroop tussen vlakke weilanden, waarboven de najaarshemel getemperd, maar ver zichtbaar gespannen stond. Dan nam hij —- het ging wel niet anders — de paardentram van Weesperzij naar Dam, om vandaar naar zijn logies aan de Leidsegracht te komen.

Des avonds waren er de boeken; soms de Franse Opera, waar hij zijn geliefden Auber reeds in October bij geluk had zien opvoeren. En als hij in grillige stemmening was, bereid, zich doelloos te laten vermaken, ging hij naar het Paleis voor Volksvlijt, waar dolle harlekinade's werden opgevoerd. Later in de winter kreeg de diepe, holle zaal iets gruwelijk kils, en bezocht hij liever een der schouwburgen in de Plantage, waar draken werden opgevoerd, waarbij studenten en andere uitverkoren jongelieden zich tranen lachten. In het pasgebouwde Panorama was een zeegezicht, dat hem onmiddellijk verveelde; hij bleef langer in het Aquarium, dat geheimzinnig en tropisch werkte in het schralend najaar.

De dagen verloren snel hun vurige doorschijnendheid; de

Sluiten