Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Tjalling maar geen rust, totdat hij alles gehoord had: van Wychman den tyran, van Jarig den wildeman, van de moord, van de gevangenis jaren en de zonderlinge vervreemding, die nu na bijna dertig jaar geëindigd was met Tjalling's bezoek aan het boerenhuisje in het waterland, waar Jarig opgebaard gelegen had.

Herre dacht aan zijn zoon, en hij dacht aan Wychman Wiarda, den oude. Herre begreep die dwingelandij en heerszucht, waarover Tjalling in verwijtende bitterheid sprak, alsof het een misdaad was geweest, dat de oude meester van de zathe onbeperkt gezag wilde oefenen over hof en huisgezin. En op een avond, toen hij naar Antje terugkeerde, had hij een ingeving. Hij wilde zijn zoon naar dien ongekenden grootvader vernoemen, Wychman Herres Wmrda... Jarig: diens naam en diens gedrag bleven nietszeggend en raadselig, een buitenbeen, een dolleman zonder levensdoel en zin. Maar Wychman, de oude: dat was kracht en bezit en trots, kerelachtigheid tot in de kern. Het zat al in die naam zelf; de naam behekste Herre, bij al zijn koele en weldoordachte daden; de naam leefde op uit het verleden, als een plotselinge hand, die naar het vervolg wees. Geslacht na geslacht. Wychman Herres, dat zou de naam worden van het kind van hem en Antje Adzers. Hij sprak er over met Antje, in wier lichaam het ongeborene wies. Zij luisterde ontdaan, toen hij het voorstel deed, geschrokken van zijn ongewone manier van spreken, en nog meer door de vermetelheid van het voornemen. Wychman? •—- Zo had zijn grootvader geheten? —• Maar ze konden een kind toch niet naar een overgrootvader noemen? Dat doet men niet; de boerenzede aanvaardt zo iets niet, Tjalling hoorde het te heten. —• Verwijt en tegenzin keken hem vanuit haar stuurse grijze blikken aan. Maar hij vaagde alle verzet weg met een vastberaden handgebaar, dat haast nurks werd. •—■ Wychman! zei hij hard; en zijn stem temperend, toen hij haar gekwetstheid zag, voegde hij er snel en verzoenend aan toe: •—• Tenminste... als het een jongen is. —•

Sluiten