Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tussen zijn handen, wat hij van plan was, als Antje een zoon ter wereld mocht brengen.

Hij zag zijn ouders getroffen zwijgen. De strenge lijn van Reinou's witte muts beefde even tegen het goudige raam, en Tjallings grijze krullen bogen voorover naar de tafel.

Het werd een stokkend en gerekt gesprek met lange stilte's vol wederzijds wantrouwen en verlegenheid. Herre zuchtte inwendig: hoe ver liepen zijn wegen al uiteen met die van zijn ouders. Zij begrepen niets van zijn overwegingen, zelfs al had hij die breedvoerig kunnen verklaren. Tjalling begreep ze niet, omdat hij den ouden Wychman moest hebben verfoeid — hij had immers ook zijn kinderen niet naar hem genoemd; zijn moeder begreep ze niet, omdat zij vreemd was aan het Wiardabloed, en in de vernoeming van een ongekenden grootvader enkel gril en willekeur zag. Herre onttrok zich ten slotte door een snel afscheid aan het steeds woordelozer verwijt en de stroeve gezichten; blij, dat gezegd was, wat er gezegd moest worden. Eens werden ze het nooit... En onder het naar huis slenteren langs het vertrouwde binnenpad kiemde de eerste ingeving in hem, dat 't te mal werd, nog langer in dit dorp te blijven hokken, dat hem hardnekkig in zijn persoonlijke wensen leek te willen weerstaan.

De streek —'1 Ze was een geheime macht, dit stukje geboortegrond, dat al het doen en laten van zijn bewoners met de overgeleverde ongeschreven wetten van het verleden bond en belemmerde. Maar Herre was bereid, de strijd tegen dat verleden aan te binden 1

Hij zette de gehele omgeving in een stormvlaag van verbazing, toen hij tegen de tijd, waarop het kind verwacht werd, een verpleegster in huis haalde. M.en oordeelde het een schande, een stadse en ingebeelde afdwaling van dwazen, voor wie de deugdelijke instelling van het platteland, een eerzame baker, niet goed genoeg meer was. Het was de eerste maal in de geschiedrollen van deze woudbuurt, dat een wijkzuster dienst deed bij een bevalling. Dat wou zeggen: bij een boerenzoon. Een dokter, een notaris, een predikant... dat waren nu een-

Sluiten