Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brief, die wee naar eau-de-cologne rook, en een timmermansrekening. Toen Herre zich rood en hijgend bukte, om alles op te rapen, rukte Pieter hem snel de brief onder de handen vandaan. Ze keken elkaar aan; ze zwegen. Herre ging met opzettelijke bedaardheid aan de tafel zitten, en trok de inktkoker naar zich toe.

Die middag werkte Herre Wiardatwee uur in het kantoortje, terwijl hij Pieter met onrustig slepende gang door de fabriek hoorde lopen, waar men op de avondmelk wachtte. Er was een angstige verschuilende vrees in dit weglopen van Pieter Eisinga, en Herre's argwaan scherpte zich feller dan voorheen. Hij keek de boeken door, werkte ze met kalme en kalmerende nauwgezetheid bij, vergeleek, telde. Er waren krassen en doorhalingen in allerlei posten; er waren getallen weggeschrapt en opnieuw ingevuld, met uitgevloeide vlekkerige paarse inktranden in de losgewoelde papiervezel •—• een ergerniswekkend en jammerlijk gezicht voor Herre's pijnlijke netheidszin. Toen alles opnieuw klopte, •—■ tot de laatste datum bijgevuld ■—• stak Herre zijn gedoofde sigaar weer op en wenkte hij Pieter. De jongen kwam met een valse vreesachtige glimp in zijn blik naar het kantoor terug. Herre klapte het zwaargebonden boek voor zijn zwager dicht en reikte het hem met dringend gebaar.

— Klaar, zei hij. — Zorg nou, dat 't bij blijft. En —• hij stond al op, en greep den zwager bij een knoop van diens jas •—■ vergis je niet zo donders vaak met dat gecijfer. Het staat belabberd, geen fatsoenlijk mens kan zoiets aanzien. —

Pieter Eisinga mompelde iets op een toon van betraptheid. Haat en opluchting lichtten achter zijn ogen. Herre zei niets meer, liep naar buiten, en stapte weer op de fiets, om naar Drachten te gaan. Onderweg kwelde hem de gedachte, dat er toch nog iets niet deugde. — Maar wat •— wat?

Het slapend gezicht van den kleinen Wychman in de witte opkrullende lakentjes, dat hij des avonds thuis vond, verjoeg met één veeg de sluipende achterdocht. Hij boog zich over het kind, de melkige weldadige sluimerlucht van den zuigeling,

Sluiten