Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regens steeds erger, en tussen de aanvallen door was ze onberekenbaar en gejaagd. Sinds de uitbarsting tussen vader en oom Lex was tante Flora nog een paar maal op bezoek geweest, maar het laatste kwartjaar hadden de familie's elkaar haast niet gezien, behalve dat Ruth tante Flora een keer in de binnenstad ontmoet had en met haar mee was gegaan, boodschappen doen. Tante Flora zag er smal en een beetje kaal uit met haar afgeschaafd bontje en oude grijze mantel, maar ze lachte even warm en lief als steeds, en in haar ogen was de genegen tederheid en bescherming, die Ruth thuis nog nooit had gevonden. Ze nam tante's arm en vond 't heerlijk, om dicht tegen haar geprest, langs de winkels te lopen, waar de gaskronen gelig brandden en alles geheimzinniger, lichter en mooier leek; ze vergat helemaal om naar huis te gaan, tot de klokjes van de St. Bavo het uur van vijven speelden. •— Toen ze hollend thuis kwam, dorst ze niets te vertellen van de ontmoeting met tante Flora; onbedrieglijk voelde ze, dat mama er bitse dingen van zeggen zou, en vader met de wenkbrauwen trekken. —•

In October '89 kwam vader op zijn sociëteitsmiddag vroeger thuis dan gewoonlijk. Zijn geel gezicht met de kroesbaard, dat de laatste tijd doorgroefder en ouder in plooien kon hangen, was vol vermaakte trekkingen, en achter het lorgnet smeulden de ogen donker, toen hij zich naar mama boog, die hem kort op de wang kuste. •—• Een prachtige grap, lieve, zei vader, en schudde het hoofd met onderdrukt lachen. •— Grote goden...! —• En nu barstte dat onderdrukte ook uit, hij schudde helemaal, zijn magere keel trilde, en hij wierp het hoofd in de nek; Ruth keek geschrokken op. Mama schoof hem een kop thee toe, terwijl hij naast haar ging zitten. •— Stel je voor, Cato,... ze hebben me daar in Amsterdam een Vrije Vrouwen Vereniging opgericht!... In Suisse was het, Kalverstraat, je weet wel, waar we toen dat doktersdiner gehad hebben... Vrije Vrouwen! Ik vraag je! En weet je, wat het duivels aardige, het onbetaalbare van de mop is? •—•

Zijn adamsappel klokte geluidloos op en neer.

Sluiten