Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruth bezwoer het met wilde geestdrift.

Het leek wel, of ze elke dag veranderde. Haar benige jongensachtigheid rondde zich rank en evenwichtig af; ze was vol trots op de kleine borsten, die zich in de slaap der voorjaarsnachten onweerstaanbaar leken te vormen. Het zorgelijk kindergezicht met de brede, lelijke mond werd tot een gaaf zacht ovaal voltooid; de lippen tekenden zich vast en welvend. Ze zag, dat ze mooie ogen had, reebruin en langgewimperd onder donkergeboogde wenkbrauwen. Haar veranderd uiterlijk gaf haar een onverhoeds zelfbewustzijn; ze werd oplettender op school en in het najaar had ze alle lage rapportcijfers opgehaald.

Carla kwam in September thuis. Ze was licht geblanket en haar haren waren door een kapster in dikke krullen gelegd, achter de oren; ze droeg ook een corset; dat zag Ruth de eerste avond al, nadat ze zich had afgevraagd, hoe Carla's middeltje zo dun kwam. Maar Ruth voelde zich fier en vrij tegenover haar zuster, die haar al dadelijk met verwonderd gekwetste blik had begroet: het onaanzienlijke eendje was een zwaan geworden.

Toen Ruth die blik bemerkt had, wist ze, dat ze een van haar triomfantelijkste overwinningen vierde.

V

Egmont kwam eerst bijna elke week thuis; toen slonken de bezoeken tot maandelijkse, en ten slotte was hij er alleen met Pasen, Pinksteren en de andere feestdagen. Hij was onaanrandbaar van mannelijke zelfingenomenheid in zijn nu goed zittende, altijd nieuwe pakken en hoge boorden. Bij zijn bezoeken aan Haarlem was hij zo weinig mogelijk thuis; hij zocht zijn oude vrienden op, en ging met hen in de paardetram naar Bloemendaal of de zee.

Ruth was zwak teleurgesteld over zijn gedrag, maar ze trok het zich niet bijster aan, want het leven had vele beteke-

Het rad der fortuin 13

Sluiten