Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het bier en het verlangen zijn verbeelding smartelijk opwonden.

Hij studeerde koppiger, langer, met onbeheerste tussenvlagen, waarin hij niets uitvoerde; dan voelde hij de warme pulserende tederheid van haar hand als een verzoeking op zijn borst. Hij streed tegen de hongerige drang naar een vrouw; een keer bezweek hij. Toen het gebeurd was, vrat de wroeging in zijn binnenste. Het was, of hij het reine beeld van Ruth besmeurd had; hij schreide moe en onbevredigd, en bad elke avond lang.

Op de collegebanken zat hij bleek en recht; er was een blauwere gloed in zijn ogen. Hij werd hoogmoediger jegens de anderen, om hen af te schrikken; hij moest alleen zijn. Ze lieten hem, ook Egmont; en zijn bezoeken aan het huis bij het Museumplein namen af.

Hij liep dikwijls naar het Centraal Station, dat onder de jachtende bewogen luchten van het vroege jaar baksteenrood en bedrijvig de poort leek naar zijn verlangen: Haarlem. •— Hij zag elke straat, ieder pad in den Hout, waar hij met Ruth had gewandeld; hij wist haar profiel, ernstig en jong, lijfelijk naast zich, als die keer toen hij de verzen van Verlaine bij de zachte schelp van haar oor had gefluisterd.

Op een avond in Maart verdroeg hij het niet langer van haar gescheiden te zijn. Hij nam de avondtrein en spoorde naar Haarlem. De hemel hing vol gele wilde nevel en regensluiers, toen hij door Haarlem liep —-; zijn hart was een vuist in zijn borst, die trillend en machteloos opende en sloot. Hij ging de singel af, waar de d'Aby's woonden, en wachtte, half opzij van het huis, onder de bomen. Hij zag, dat er licht brandde in de woonkamer. Er bewogen zwakke schimmen achter de ruit van gekleurd glas, maar zij kwamen niet zo dicht bij het raam, dat zij zich kenbaar aftekenden. Was het Ruth zelf, of haar moeder, of misschien maar Sieboldje? Hij stond gebogen onder de bomen, die begonnen te druppen, toen de grijsblauwe duisternis dichter samenpakte. Hij sloeg zijn kraag op, wachtte, huiverde, toen de mist tot stofregen werd.

Sluiten