Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had staan wachten, overtuigd, dat ze zou bemerken, dat hij er was; hij had alle angst verloren, dat zij hem uit zou lachen, om welke dwaasheid dan ook; met het heilig geloof der verliefden bekende hij haar alle pijnen van zijn ongeduld; en hij zag, dat het haar roerde en vertederde.

Op een late middag, toen mevrouw d'Aby sliep, ontsnapten ze naar den Hout. Er hingen kruidige, vochtige geuren in het lage heesterwerk, en de toppen der beuken waren vol onontwarbare mijmerende schaduw. Daar proefde Rudmer voor het eerst de zwelling van Ruth's mond, die ze hem, in een kleine loverlaan, met onverhoedse overgave toestak. Ze stonden minuten lang roerloos in deze eerste lange omhelzing; toen zijn lippen behoedzaam en eerbiedig langs haar lange wimpers streken, waren ze bevend en vol tranen.

Die keer vroeg hij haar, zijn vrouw te worden; ze trilde korte tijd zo heftig in zijn arm, dat hij er van schrok. Maar in haar ogen rees een sterke, bruine gloed, die hem verrukte en alles beloofde; hij schoof zijn handen in haar mouwen, om haar armen, raakte haar polsen, die sneller klopten bij zijn aanraking. Het maakte hem zorgzaam en onstuimig tegelijk, alsof iets kostbaars in zijn handen werd gelegd.

— Ruth, nu houd ik je, nu wil ik je altijd bij me.

Ze liepen in de rossige schemer naar huis, verdoofd van geluk. Het licht lag met uitgewiste bleekheid op de muren en gevels der oude huizen, het licht was breekbaar en spiegelstil op het water. Rudmer's arm was om Ruth's heupen onder het manteltje, rustte onder de veerkracht van haar borst; zijn hand speelde adembenemend met de lichte dans van de kleine boezem. Ruth sprak, terwijl hij naar haar overgebogen haar stem en adem inhaleerde. Ja, zij hield van hem; zij wilde zijn bruid zijn. Er was haast geen dag geweest, of ze had aan hem gedacht; zijn brieven en verzen hadden haar zalig verschrikt, maar ze was bang geweest voor haar gevoel, en had niet durven antwoorden, hóe blij ze er mee was —•

Ze spraken de taal van alle verliefden, de gewichtloze woorden die trillend geladen zijn met dieper betekenis. Ze

Sluiten