Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkende onwerkelijkheid geleefd heeft, om hier te kunnen leven en te zien, hoe vaak ze zich heeft vergist, dat alles pas nu zin en inhoud gekregen heeft, van het ogenblik af, dat ze naar haar dromen en verbeeldingen vluchtte in het gekleurde glas van de haarlemse huiskamer?

Ruth d'Aby is wakker geworden als Ruth Wiarda. Er is zoveel gebeurd, en zij heeft een heel nieuwe wereld betreden en alles genomen, wat daar onbekend was; zoals Rudmer altijd plagend zegt: „Wat voor verrassing is er nu vandaag weer voor je?" •— Zij is misschien, voor ze naar dit dorp kwam, wel eens een kort moment beklemd geweest, vooral wanneer Egmont met zijn tergendkalme meerderheid zulke neerslachtige dingen zei over de eenzaamheid van het platteland, zodat ze helemaal ontmoedigd was, al had ze het Rudmer nooit laten blijken .—• zoals ze ook bang geweest was voor de ontmoeting met Rudmer's ouders. Maar alles is goed geworden; er is geen ongewendheid meer; de boeren zijn haar welgezind, en als ze Rudmer op huisbezoek vergezelt, overwint ze al zonder moeite haar afkeer voor de zonderlinge reuken, die in de hofsteden hangen ■— de geur van oud gesteente en arbeid en bedsteden en dieren. .—• Het is, zoals ze het Rudmer beloofd heeft: ze leeft voor hem, voor haar man. Ruth Wiarda, Ruth d'Aby; nee, Ruth Wiarda •—-

Er is zoveel gebeurd, wat een meisje niet kan weten en begrijpen, maar wat haar en Rudmer voor altijd bindt. „Tot één vlees", heeft de haarlemse dominee gezegd, bij hun huwelijk —- en ze was toen een beetje verward door de naakte klank van het woord, maar Ruth heeft er aan teruggedacht, vele malen tot nog toe, en nu is het nog veel levender en heviger geworden, en geheimzinniger ook, dit woord, zoals die andere woorden uit het bijbelboek, het Hooglied, dat Rudmer haar later had voorgelezen, met gedempte en donker verliefde stem. Ruth had hem toen bekend, dat ze de bijbel altijd een vervelend dom boek had gevonden, als ds. Jeronimo de Vries er hen als kinderen uit onderwees; en Rudmer trok haar teder en hartstochtelijk op zijn knieën en zei: „Maar hij heeft jullie meisjes

Sluiten