Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rudmer vond 't tijd, dat Ruth den dokter er in kende; ze was bij baar bezoek aan Haarlem met mama naar een vrouwenarts geweest, en die bad baar prachtig bevonden; daarna had ze naar geen dokter meer omgekeken. Ook nu verzette ze zich. Ze was toch gezond? Ze vond het te vroeg; ze wist, wat ze eten moest en wat niet •— ze snoepte in 't geheim gulziger dan ooit de ingemaakte uitjes en augurken uit de provisiekast —■, hoe ze zich diende te kleden, en niet vóór het vroege voorjaar wilde ze den ouden dokter van de streek op de hoogte brengen. Rudmer drong niet aan; maar hij gaf zich ook niet gewonnen. En toen hij halverwege de Januarimaand den plattelandsdokter bij een veraf gelegen gemeentelid ontmoette, reed hij met hem een eindweegs mee in het overdekte rijtuigje en beraamde hij met den veteraan een listig plan.

Januari was nog niet voorbij, of dokter O... •— hij was van oudsher een dokkumer jongen en als scheepsarts begonnen •— zwenkte op een mistige namiddag de pastorietuin binnen. Froukje diende hem verwonderd aan: ■— Dominee en mevrouw, dèr is de dokter 1 •—• ; achter haar stond al de korte, straffe gedaante met het bruingeweerde gezicht, de kortgeknipte knevel, de uitgestoken hand.

•— Zo mevrouwke, — hij sprak het liefst stadfries •— nou, dat is de eerste keer, dat we elkaar ontmoeten... aangenaam en zo voort... Ik kom een beroep doen op uw naastenliefde; ik ben helemaal verkleumd van binnen, weet u — de hele dag rij ik in die bliksemse wagen, de wind en de stofregen in 't gezicht; ik wou wel even in de warmte ontdooien. —•

Ze hadden gedrieën rondom de haard gezeten, een glas sherry gedronken en biscuit geknabbeld ■—1 Ruth was blij, dat ze juist weer wat gebakken had; die van Froukje mislukten zo dikwijls —• en er was een argeloos gesprek geweest. Ruth vond 't onverhoedse bezoek, zoals Rudmer heel goed bemerkte en waarvan hij ook dokter O... met heimelijk ooggeknip vergewiste, een verrassende onderbreking van de met Rudmer gedeelde eenzaamheid, en de vertrouwelijkheid volgde snel. Na een kwartiertje legde dokter O... zijn harde en

Sluiten