Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijdzamer. De listigen en zakelijken vroegen zich al onmiddellijk af, waar Herre zoveel kapitaal vandaan had; wie de V/iarda s kende, en in de woudstreek thuis was, opperde de veronderstelling, dat 't geld van den ouden Tjalling en de Eisinga s niet vreemd aan de onderneming zou zijn. Maar het leek toch wel verwonderlijk, dat Pieter Eisinga in dat geval geen deel scheen te hebben aan de leiding van Herre s fabriek, hij was nu directeur geworden van een kleine maalderij ergens in de zandhoek tussen Drente en Opsterland; veilig opgeborgen, zoals men in Leeuwarden smaalde, waar men al onderricht begon te worden van de affaire, die zich tussen Pieter en Herre had afgespeeld. — Nee, het was geen loutere familiezaak; er moest meer achter zitten dan wat boerenkapitaal. 't Was waar, dat Herre Tjallings goede slagen geslagen had in de laatste jaren, en dat hij een mooi stuk van de friese export naar Duitsland in handen kreeg... maar kon men op zo iets een fabriek bouwen, die duizenden kostte? En waar wilde Herre Wiarda zoveel melk vandaan halen, als deze moderne machine's schenen te kunnen verwerken...?

De man, over wien zoveel gesproken, geroddeld en gegist werd, ging onbekommerd zijn gang. De schijnbare argeloosheid en vooral de koele zekerheid, waarmee hij zijn weg vervolgde, onthutsten de meeste nieuwsgierigen; de geheime angst van sommigen wies. Zij zagen, dat Herre vaker in Amsterdam kwam, dat hij geregeld naar Duitsland reisde; zij hadden hem het dorp zien verlaten en dicht bij de fabriek, op het open, rommelig stuk land aan het water, waar niets dan schipperslawaai en motorgeronk was, een nieuw huis bouwen, waarbij ook niet op de ruimte beknibbeld werd. —• En verder bleek, dat Herre Wiarda niets had nagelaten, om zich te verzekeren van de klanten die hij nodig zou hebben, als deze fabriek ging werken. Hij betaalde precies een kwartcent per liter meer dan de coöperatie's, en een klein leger van ronselaars, dat hij had afgezonden op alle boeren uit de naaste kilometeromtrek der stad, welke nog geen lid waren van een bond of coöperatie —- de wervers hadden daarvoor ijverig gelopen.

Sluiten