Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat je vastloopt, zei hij hittig; •—1 je begint van die hollandse manieren aan te wennen, wij zijn dat hier in Friesland nog niet zo gewoon. —- Herre had met koele schamperheid afgeweerd. •— Het lijkt wel, zei hij, of men hem wou verbieden, zaken te doen; was het dan wèl friese manier, om een ander het brood en de vrijheid te misgunnen? •—• De coöperator werd rood en sputterde driftig tegen. •— Hollandse manieren, ja, zo noemde hij die hele gekke hoogvliegerij om boven de rest te willen uitsteken, en meer voordelen in de wacht te slepen dan men verteren kon. Daarmee was de maatschappij niet gebaat. De friese boeren wilden een eerlijk stuk brood verdienen; ze gunden een ieder het zijne, maar ze vroegen ook het recht, het beheer van eigen zaken zelf in handen te hebben. •—• Herre had de schouders verachtelijk opgehaald. •—■ Die redenering klonk goed, opperde hij, maar de praktijk wees het wel anders uit. Wat wisten de boeren nu van fabrieksbeheer af? Ze mochten ééns per jaar samenkomen, om het verslag van hun directeur aan te horen, en die kon verder vrijwel met de fabriek omspringen zoals hij dat zelf verkoos 1 .—• De coöperator sloeg de hand dreunend op de knie. •—1 Dat was niet waarl Wiarda wist zelf, dat er een bestuur bestond, en dat de beheerder geen vin kon roeren, zonder dat bestuur er in te kennen. — De toehoorders waren stil geworden; de boeren onder hen knikten; pijpen en sigaren glommen uit. •—• Herre sloeg de benen gemakzuchtig over elkaar: Ach kom. Iedereen wist toch, hoe het gesteld was met die besturen; ledepoppen en anders nietl Als er een nieuwe machine, een nieuw koelhuis, meer werkvolk komen moest, dan was het de beheerder, die het voorstelde, en omdat alleen de beheerder de toestand van de fabriek kende, gaf het bestuur altijd toe; van al dat gebazel over bestuursdemocratie kwam geen bliksem terecht. —1 Dat is waar, vielen enkelen, niet-boeren, Herre bij; anderen zwegen, hoestten, bromden iets. •—■ De coöperatieve beheerder sprak steeds sneller; zijn speeksel siste door de coupé. •—• Men kon de coöperatie's belasteren zoveel men wou, maar het was dan in elk geval beter, dat de boeren

Sluiten