Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eikaars lasten droegen en ook gemeenschappelijk de voordelen hadden van hun bedrijf, dan dat ze werkten voor de brandkast van mijnheer Zus of Zo. ■—• Herre's kalmte wankelde een kort ogenblik; hij zei met snijdende stem: —• Jawel, daarom lopen d'r zeker zoveel boeren weg, als het de coöperatie slecht gaat. Elkanders lasten dragen...beware! Oom Gevert is dood, maar oom Hebbert leeft nog, zei mijn ouwe pake... Als ik een kwartcent meer betaal dan de coöperatie, komen ze immers als hondjes bij me bedelen... En dat is begrijpelijk, want elk zoekt hier zijn voordeel, en als de coöperaties allemaal eens met verlies gingen werken, dan was er geen boer, die d'r an bleef...! ■—• De coöperator beefde woedend: Het was hem nu wel klaar, dat Wiarda niks beter was dan de hollandse kapitalisten, die alleen maar rekening hielden met de slechtste eigenschappen van den mens, en daarop hun hele onderneming bouwden. Maar gelukkig waren er ook nog anderen, die voelden, dat alleen eerlijke samenwerking in de toekomst van enig nut kon zijn, wilde de wereld in stand blijven. — Herre stond op en hees zich in zijn jas; ze stoomden het leeuwarder station binnen. Hij glimlachte met onbezorgde meerderheid: De tijd zal 't wel anders leren; alleen de grote ondernemingen •— de kapitalisten, als ze dat woord dan zo graag wouën gebruiken •—• zouden het uithouden; die konden de beste lonen, de beste prijzen betalen, hun fabrieken het modernst en best onderhouden; al het onderhands geknoei van de kleine boerenbedrijfjes zou worden opgeslokt, omdat ze nu eenkeer te zwak en te verdeeld waren. •—•

Hij had niets méér gezegd, blij dat hij uit kon stappen; hij had haast al te veel verraden omtrent het karakter van zijn eigen fabriek, waarvan immers geen sterveling wist, dat het een onderdeel van een internationale melktrust was. Op de hekken en de hoge blanke gevel van zijn gebouw had hij in overleg met de buitenlanders ,,N.V. Friese Zuivelexport laten zetten, en dat was voldoende; de wereld mocht rustig blijven gissen, wie de aandeelhouders van deze vennootschap waren...

Nee, Herre Wiarda was voor de coöperaties en hun

Sluiten