Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het werd een langgerekte en luidruchtige zitting, en niemand dacht bijna meer aan het overmatige diner en de vrolijke nacht, die als gewoonlijk de bijeenkomst zouden besluiten. De gesprekken werden warm; men verloor zich in berekeningen die ten slotte tot fantasterijen werden, en waarvan men spoedig de onhoudbaarheid inzag. Het was al laat, toen de gerant van Krasnapolsky opbelde, of de heren vergaten, dat er een maaltijd besteld was; en er kwam een haastig einde aan de besprekingen. Herre's voorstel, om voorlopig kapitaal uit te trekken voor de aankoop van geveilde boerderijen, kwam in stemming, en hij kreeg met twee stemmen in de meerderheid zijn zin. Ten slotte had blijkbaar het denkbeeld van de voordelige belegging ■—- een plaats van vijftig mille die vijf mille pacht opleverde, was minstens zo goed als amerikaanse of russische papieren •—■ de doorslag gegeven, en Herre keerde met de onbeperkte volmacht der overige directeuren naar Friesland terug.

IV

Enkele maanden nadat Rudmer zijn ouders had verteld, dat zij in het voorjaar van '04 een kind op de pastorie verwachtten, werd ook Antje Adzers voor de tweede keer

zwanger. Herre zag, met dezelfde onwillige wrevel, waarmee hij het verloop van haar eerste zwangerschap gadegeslagen had, hoe zich dit verleden ging herhalen: Antje werd nog mensenschuwer, sloot zich beschaamd in huis op, toen haar harde figuur de platte schonkigheid begon de verliezen en werd grauwer en onaantrekkelijker dan voorheen. Herre, onderricht van de verwachtingen op de pastorie, had de vage genoegdoening, dat Rudmer en hij in dezelfde zomer vader zouden worden; maar de aanblik van Antje in haar hulpeloze lelijkheid ergerde hem zwijgend, als hij zich voorstelde, hoe de mooie Hollandse, die Rudmers vrouw was, haar kind dragen moest; hij had dat meer gezien bij die steedse vrouwen, die alleen maar begeerlijker werden tijdens hun zwangerschap,

Sluiten