Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarna mooier dan vóór die tijd: hij kon zich dat van Ruth d'Aby niet anders voorstellen, en voelde een naijver jegens den gelukkigen Rudmer, die hij niet aan 't woord liet komen en waarvoor hij snel in de besognes van de fabriek en het werk vluchtte.

Er werd een nieuwe afdeling bijgebouwd voor de condensbereiding, bijna een tweede fabriek naast de eerste; tegen de tijd, dat het vee in het land kwam, wilde Herre het gebouw volstrekt klaar hebben. Hij zat de timmermansbazen als een slavenjager achterna, en was snauwerig tegen het personeel, tegen Antje en de meid, toen een late vorst in Februari het bouwen een tijdlang remde. Maar in April was de condenshal toch af en Herre kreeg twintig van de bestgeschoolde arbeiders in dienst, — betaalde hij geen betere lonen dan de coöperatie?

Hij was bezig met een leeuwarder notaris navorsingen te doen naar de kansen, om in datzelfde voorjaar nog de hand te kunnen leggen op de boerenzathes, wier bezit de fabriek ongehoord zou versterken, toen het kind op Rudmer's pastorie werd geboren. Herre schreef, midden in zijn beslommeringen, een geestdriftig krabbeltje; hij voelde zich half de voogd van de jonge ouders en het pasgeboren wicht. •—• Tien dagen later kwam er een antwoord: Ruth d'Aby was aan kraamvrouwenkoorts gestorven. —

De mededeling had Herre ontsteld. Hij zag, dat ze ook Antje, die in Juni bevallen moest, overrompelend aangreep als een boosaardig voorteken. Zijn voorstelling van een bloeiende, begeerlijke Ruth, ■— hij had haar slank profiel voor zich gezien, het verrukkend moederlijk overbuigen naar een drinkend kind •— zijn blinde huwelijksjalouzie jegens Rudmer, joegen hem thans schaamte en schrik aan. Hij wist eensklaps, dat hij van zijn broer hield met een eerzuchtige liefde, waarin bezorgdheid en angst gemengd waren; dezelfde zorg, waarmee hij bij de geboorte van de kleine Ruth aan Rudmer geschreven had, dat hij nog steeds bereid was, in geldmoeilijkheden bij te springen. Geld..., het woord vulde hem voor 't eerst misschien met bittere verbazing; kon hij niet meer anders denken

Sluiten