Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in geld...? Hij zocht zijn ouders op, zodra hij het bericht van Ruth's dood had; ook zij hadden het nieuws ontvangen, aangedaan en verslagen. Hij zag trage tranen lopen over Tjallings gerekt en doorploegd gezicht; Reinou was bleek en woordeloos, met iets hards om haar dunne oudevrouwenmond. Hij kon ook met hen niet spreken over wat hij voelde; hij had het met niemand gekund. Maar het was goed, bij zijn ouders te zijn in dit ogenblik; hun levende aanwezigheid was al vertroostend; en hij zag, dat zij zijn bezoek op dezelfde wijze ondergingen.

Het bleek, dat Carla van Everdingen d'Aby, die men getelegrafeerd had, de dag na Ruth s dood al in de ^Vouden gekomen was, en het kind van haar zuster met zich mee had genomen. Er was een wanhopige brief geweest van mevrouw d'Aby, die eindigde met een bevel: Ruth moest in Haarlem begraven worden. Herre was weer de enige van Rudmer s friese familie, die meeging naar het graf. Hij was geschrokken van zijn broer; toen hij, de dag na de begrafenis, weer in het renteniershuisje bij zijn verlaten ouders kwam, had hij hun niet durven vertellen, hoezeer. —• Rudmer had stokkend en half gebogen gelopen, alsof een inwendige pijn hem naar de aarde neertrok; zijn blauwe zelfbewuste blik was licht en leeg, en hij had Herre bij diens komst zo vragend en verdwaasd aangekeken, dat deze geen woord had durven zeggen na de eerste lange handdruk. — De naam van de dode vrouw was niet tussen hen genoemd. Des te vaker klonk ze van de lippen der oude mevrouw, en zo dikwijls het woord „Ruth hoorbaar werd tussen haar verwilderde, krijsende snikken, zag Herre zijn broer met een schok samenkrimpen, en hij verwenste inwendig de tomeloze droefheid, waaraan Ruth s moeder zich overleverde, zoals hij een onverdeelde eerbied had voor het strenge gezicht van Carla, waarin de mond af en toe beefde, maar dat tijdens heel de plechtigheid voornaam beheerst gebleven was. —1

Een paar weken lang vervolgde Herre het beeld van den getroffen Rudmer; onrust en geprikkeldheid keerden in hem

Sluiten