Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herre was van die vergadering thuisgekomen met het stil en hardnekkig besluit, om iets te doen, wat hem tegen de listen en lagen der coöperatie's zou kunnen beveiligen, en tegelijkertijd zijn mede-directeuren in verbazing zou brengen. Geen volmachten deze keer! geen afspraken, die tijd en stemming eisten en waarbij de helft van het welslagen van het toeval afhing! Hij wilde nu eens zijn eigen gang gaan; het mocht dan eigenmachtig zijn, goed; als hij slaagde, zou men hem om die eigenmachtigheid prijzen en van „gelukkig initiatief" spreken; mislukte het, dan was er niemand, die voorkennis van zijn plannen gehad had en hem deswege veroordelen kon. •—

■—• Koop ze, had de Hagenaar Overbos gezegd en hij had Herre aangekeken, zoals Hollanders dat konden: Herre had niet kunnen zien, of men de spot met hem dreef of hem werkelijk een gemeende raad gaf. Maar Herre was onverstoorbaar gebleven: hij zóu ze kopenl — Hij ging hen in gedachten na, de kleinere zuivelfabrikanten, die behalve hij om den boer streden, tegen de coöperatie's in. Een aantal van deze kleinen kon hij gerust wegcijferen; ze hadden weinig geld, weinig verstand en weinig durf, en het zou hun eerlang vergaan, zoals het hem, dank zij de verdomde streken van Pieter Eisinga, in de Drachtster Compagnie met de „Frigga" vergaan was. Maar vijf anderen, waarvan er een paar als hij condens fabriceerden — een industrie, waarmee de coöperatie's blijkbaar niets wisten aan te vangen ■—■ waren de moeite waard. ■—-

Herre zocht hen te polsen. In de trein, aan de beurs, achter de bittertafels van Amsterdam, bij toevallige ontmoetingen op straat. Hij begon met het gewone praatje: tevreden over de zaken? — Hij roddelde over een gemeenschappelijken concurrent en beklaagde zich ten slotte balorig over de boerencoöperatie's. De aangesprokenen waren terughoudend, ontwijkend in hun antwoorden, schroomvallig, zich te verspreken jegens Wiarda, die zonder missen een uitgeslapen knaap was en ondanks zijn klachten vette profijten maakte, omdat hij naar het scheen over geheim kapitaal beschikte. — Herre liet hen echter na de eerste toenadering niet los. Ze doorzagen

Sluiten