Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bedoelingen niet, ook niet bij volgende keren, als hij hen weer polsend aanschoot: moest men niet iets tegen de coöperatie's ondernemen? — Het denkbeeld scheen den meesten

niet onwelkom. _

De dood van zijn schoonmoeder, de dikke Pierkje van Uostermeer, de boedelscheiding, die volgde en waarbij Antje en Pieter Eisinga een moederlijk erfdeel kregen, dat klonk als een klok, nam Herre een tijdlang in beslag; hij regelde alle notariële' vormelijkheden, door Antje gemachtigd, en vroeg haar, het geld in de melktrust te mogen steken; en zij, die hem in zaken als den onfeilbare vertrouwde, wiens meerderheid in elk opzicht bewezen was, stond het natuurlijk toe. Het vergrootte Herre's aandeel in de winst nog in datzelfde jaar met het tweevoudige, en hij voelde zich weer sterker staan, om de begonnen voornemens in daden om te zetten. —

In de zomer van 1906 nodigde hij de vijf particulieren bij zich ■ Greydanus, een lange, wat zorgeloze jongeman, die bezig was het 'boerenbezit van zijn ouders op nieuwe en snellere wijze vruchtbaar te maken; Nijholt, een stugge Drent, die in de Zuidoosthoek woonde; Van Tuinen, de kleiker, die geen gesprek kon voeren zonder lachen of onvertogenheden; laconis, zwijgend, ernstig en schrander; en Tjisse Landman, wiens stremselfabriek tussen Bolsward en Harlingen lag, en die bijna uitsluitend voor de Engelse markt werkte.

Zij kwamen naar Leeuwarden, verwonderd en achterdochtig Herre liet hun op zijn kantoor koffie en borrels schenken en was spraakzaam en joviaal. Hij hield de bezoekers niet te lang in 't onzekere. De tijd en de vooruitzichten, zei hij, dwongen hem tot deze bespreking. Hij wilde een voorstel doen, dat in het gemeenschappelijk belang van de heren was. ~ De „heren" luisterden het eerste uur bijna zonder een woord naar zijn doordringende, opgewekte woorden.

Het werd middag, en de zes fabrikanten waren nog bijeen. Antje stuurde de meid, om te zeggen, dat het eten klaar stond; zij aten naar oude zede nog altijd warm midden op de dag. Herre liet de meid kort aangebonden terugkeren: hij ging

Sluiten