Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgang, dat Holtrop in werkelijkheid een zeer goedhartig en onbaatzuchtig karakter had, wat hij ook in zijn onbegrensde hulpvaardigheid als bibliothecaris toonde. Zijn gastvrijheid was algemeen bekend; de woning van Holtrop aan de Koninklijke Bibliotheek was een verzamelplaats van vreemde geleerden en kunstenaars, die daar vele bekende figuren uit de Haagsche wereld konden ontmoeten. De wekelijksche muzikale soirées, waar de gastheer zich met de pianopartij belastte en waarvan ons in Hoffmann von Fallersleben's herinneringen een zoo aantrekkelijk beeld bewaard gebleven is, droegen aldus het karakter van een „salon", van een even onhollandsche allure als blijkens zijn portret Holtrop's persoonlijkheid was. Men onderschatte het belang van dit alles juist voor een instelling als de Koninklijke Bibliotheek niet. Van het vele, dat Holtrop voor die bibliotheek geweest is, mag naast zijn internationale vermaardheid als bibliograaf zeker allereerst genoemd worden, dat hij haar in een stad als Den Haag op ongezochte wijze heeft weten te maken tot een internationaal georiënteerd centrum van geestelijk leven.

Sluiten