Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

5. Kleine rededelen. Hiervan is de „verbuiging" dikwijls weergegeven.

6. Telwoorden. De rnD,DO-v°rmen zijn niet opgegeven.

7. Algemene opmerkingen.

a. Samenstellingen zijn weinig opgegeven. Men ontlede het woord

zelfstandig en zoeke bij de onderdelen. B.v. rijpaard is: paard om te rijden 010.

Woorden op -baar en -loos, of beginnende met on-, over-, enz. zijn alleen opgegeven, als men ze zelf niet zou kunnen vormen.

(-baar is: geschikt -1? 'IIO 'b niJ. ]n:. -loos is: "10na)

b. Minder duidelijke zaken "zijn wel met een voorbeeld toegelicht (vgl. dag-, mogen)

c. Namen van talen vorme men door achter het bn. een n te plaatsen b.v. Hollands ■>T:bin. (het) Hollands rPT^irt

d. Woorden die meer dan één begrip [kunnen aanduiden zijn vaak door verklarende bijschriften of door • of door cijfers (die terugwijzen naar een vroegere onderscheiding) nader verduidelijkt.

e. Het teken * wil zeggen, dat het woord waarachter het staat verbogen wordt, ') b.v. kantongerecht *1TinO l'T *rP3

dan is meervoud D,'Tinö

nolens-volens *1riT3

dan is het voor v. flmS 793

T !T ~ '

f. Indien de klemtoon niet op de laatste lettergreep rust, heeft de klinker van de voorlaatste lettergreep een. 1 (Men bedenke echter dat XI® ,«pn en HalJJ nns geen lettergreep vormen).

1) In het aanhangsel echter duidt het een correctie aan.

Sluiten